lage emissiezone antwerpen
Antwerpen

Lage-Emissie-Zone (LEZ) in Antwerpen: dit moet je weten

De Lage-Emissie-zone (LEZ) is een afgebakend gebied in Antwerpen waar de meest vervuilende voertuigen niet meer mogen rijden. Het doel van de LEZ is het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. De LEZ is van kracht sinds 1 februari 2017 en geldt voor de hele Antwerpse binnenstad en Linkeroever.

Om te weten of jouw voertuig nog is toegelaten in de LEZ, moet je de Euronorm en de brandstof waarop je rijdt controleren. Op basis van deze informatie kan je online checken of jouw voertuig binnen mag in de LEZ in Antwerpen. Als jouw voertuig niet aan de voorwaarden voldoet en je rijdt toch binnen de LEZ, riskeer je een boete. Het is dus belangrijk om op voorhand te controleren of jouw voertuig nog toegelaten is in de LEZ om een boete te vermijden.

lage emissiezone antwerpen
lage emissiezone antwerpen

Photo by Vincent Vanden bossche on Unsplash

Wat is een Lage-Emissie-zone?

Een Lage-Emissie-zone (LEZ) is een afgebakend gebied in Antwerpen waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Het doel van een LEZ is om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en zo de gezondheid van de inwoners te beschermen.

In de LEZ in Antwerpen mogen de meest vervuilende voertuigen niet meer rijden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit zijn voertuigen die niet voldoen aan bepaalde Europese emissienormen. De toegang tot de LEZ wordt gecontroleerd via camera’s die het kenteken van het voertuig registreren.

Als u een LEZ binnenrijdt met een niet-toegelaten voertuig, of zonder een andere vorm van toelating, krijgt u een boete. Het is daarom belangrijk om te controleren of uw voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voordat u de LEZ binnenrijdt.

Om te controleren of uw voertuig toegelaten is tot de LEZ, kunt u de website van de stad Antwerpen raadplegen. Op deze website kunt u het kenteken van uw voertuig invoeren en controleren of uw voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Waarom is er een Lage-Emissie-zone in Antwerpen?

Er is een Lage-Emissie-zone (LEZ) in Antwerpen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van de inwoners te beschermen. Vervuilde lucht is schadelijk voor het milieu en kan leiden tot gezondheidsproblemen, vooral bij kinderen, ouderen en mensen met een zwak immuunsysteem. Een groot deel van de luchtvervuiling in Antwerpen is afkomstig van het wegverkeer, vooral van oudere voertuigen die meer schadelijke stoffen uitstoten dan nieuwe voertuigen.

Door een LEZ in te voeren, worden de meest vervuilende voertuigen geweerd uit het centrum van Antwerpen en Linkeroever. Dit betekent dat voertuigen die niet voldoen aan de emissienormen van Euro 4 (diesel) of Euro 2 (benzine) niet in de LEZ mogen rijden, tenzij ze een speciale toelating hebben. Dit helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de LEZ geen verbod is op oudere voertuigen, maar eerder een stimulans om schone voertuigen te gebruiken. Voertuigen die niet voldoen aan de emissienormen kunnen nog steeds in Antwerpen rijden als ze een speciale toelating hebben, zoals een dagpas of een jaarlijkse toelating. Bovendien zijn er subsidies beschikbaar voor mensen die hun oude voertuigen willen vervangen door schone voertuigen.

In het algemeen is de LEZ een maatregel die past in het streven naar een duurzame en gezonde stad. Het is een manier om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren.

Hoe werkt de Lage-Emissie-zone?

Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. In Antwerpen is de hele binnenstad en Linkeroever een lage-emissiezone. Het doel van de LEZ is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van de inwoners te beschermen.

Maar hoe werkt de Lage-Emissie-zone precies? Voertuigen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, mogen niet meer rijden in de LEZ. Om te controleren of een voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, wordt gekeken naar de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals fijnstof en stikstofoxiden.

De toelatingsvoorwaarden verschillen per type voertuig en per emissienorm. Voertuigen met een hogere emissienorm, zoals Euro 4, Euro 5 of Euro 6, mogen wel nog de LEZ binnenrijden. Voertuigen met een lagere emissienorm, zoals Euro 0, Euro 1, Euro 2 of Euro 3, mogen niet meer binnenrijden.

Om te controleren of een voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan je de website van de stad Antwerpen raadplegen. Daar kan je een test doen om te kijken of je voertuig de LEZ binnen mag. Als je voertuig niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan je een dagpas kopen of een tijdelijke toelating aanvragen.

Het is belangrijk om te weten dat er boetes worden uitgedeeld aan voertuigen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De boete bedraagt 150 euro voor personenwagens en 350 euro voor zwaardere voertuigen. Zorg er dus voor dat je voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voordat je de LEZ binnenrijdt.

Kortom, de Lage-Emissie-zone is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Om te controleren of een voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan je de website van de stad Antwerpen raadplegen. Zorg er dus voor dat je voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voordat je de LEZ binnenrijdt om een boete te voorkomen.

Welke voertuigen mogen de Lage-Emissie-zone binnenrijden?

De Lage-Emissie-zone (LEZ) is een gebied in Antwerpen waar de luchtkwaliteit wordt verbeterd door de toegang tot de meest vervuilende voertuigen te beperken. Vanaf 1 januari 2020 gelden er strengere toelatingsvoorwaarden voor de LEZ.

De toelatingsvoorwaarden gelden 7 dagen op 7, 24 uur op 24 voor alle voertuigen die op diesel, benzine, LPG, CNG of LNG rijden en onder categorie M, N of T vallen. Hieronder vindt u een overzicht van de voertuigen die wel of niet de LEZ mogen binnenrijden:

Voertuigen die de LEZ mogen binnenrijden

 • Personenwagens (categorie M1) met een euronorm van minstens Euro 3
 • Kampeerwagens (categorie M1, M2 of M3) met een euronorm van minstens Euro 3
 • Bestelwagens (categorie N1) met een euronorm van minstens Euro 4
 • Vrachtwagens (categorie N2 of N3) met een euronorm van minstens Euro 4
 • Autobussen en autocars (categorie M2 of M3) met een euronorm van minstens Euro 4
 • Landbouw- of bosbouwvoertuigen (categorie T) met een euronorm van minstens Euro 3

Voertuigen die de LEZ niet mogen binnenrijden

 • Personenwagens (categorie M1) met een euronorm lager dan Euro 3
 • Kampeerwagens (categorie M1, M2 of M3) met een euronorm lager dan Euro 3
 • Bestelwagens (categorie N1) met een euronorm lager dan Euro 4
 • Vrachtwagens (categorie N2 of N3) met een euronorm lager dan Euro 4
 • Autobussen en autocars (categorie M2 of M3) met een euronorm lager dan Euro 4
 • Landbouw- of bosbouwvoertuigen (categorie T) met een euronorm lager dan Euro 3

Het is belangrijk om te controleren of uw voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voordat u de LEZ binnenrijdt. Dit kan eenvoudig online via de website van de stad Antwerpen. Houd er rekening mee dat er boetes worden uitgeschreven voor voertuigen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

Hoe kan ik controleren of mijn voertuig de Lage-Emissie-zone binnen mag?

Als je wilt weten of jouw voertuig de Lage-Emissie-zone binnen mag, zijn er verschillende manieren om dit te controleren:

 • Gebruik de online tool op de website van de stad Antwerpen. Je hebt hiervoor het inschrijvingsbewijs of kentekenbewijs van je voertuig nodig. Vul de gegevens correct in en je krijgt aan het einde een antwoord of jouw voertuig binnen mag of niet.
 • Controleer of jouw voertuig aan de emissienormen voldoet. De meest vervuilende voertuigen mogen de Lage-Emissie-zone niet binnen. Op de website van de stad Antwerpen vind je een overzicht van de emissienormen per voertuigtype.
 • Heb je een buitenlands voertuig, behalve een Nederlands voertuig? Dan moet je je eerst gratis registreren voordat je de Lage-Emissie-zone binnen mag.
 • Kom je maar af en toe naar Antwerpen? Dan kan je een dagpas kopen om de Lage-Emissie-zone binnen te mogen. Je kan maximaal 8 keer per jaar een dagpas kopen.

Het is belangrijk om te weten dat de regels voor de Lage-Emissie-zone streng zijn en dat er boetes worden uitgedeeld aan voertuigen die niet aan de normen voldoen. Controleer dus altijd van tevoren of jouw voertuig binnen mag om een boete te voorkomen.

Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de regels?

Als je de regels van de Lage-Emissie-zone in Antwerpen niet naleeft, kan je een boete krijgen. De hoogte van de boete hangt af van het type voertuig en de ernst van de overtreding. Hieronder vind je een overzicht van de boetes:

Type voertuig Overtreding Boete
Personenwagen Rijden in de LEZ zonder geldige toelating €150
Bestelwagen of vrachtwagen Rijden in de LEZ zonder geldige toelating €250
Personenwagen, bestelwagen of vrachtwagen Rijden in de LEZ met een te hoge emissiewaarde €350

Naast de boetes kan het niet naleven van de regels ook andere gevolgen hebben. Zo kan het bijvoorbeeld leiden tot vertragingen en extra kosten als je moet omrijden om de LEZ te vermijden. Bovendien kan het niet naleven van de regels ook leiden tot gezondheidsproblemen, aangezien de luchtvervuiling in de stad hierdoor kan toenemen.

Het is daarom belangrijk om de regels van de Lage-Emissie-zone in Antwerpen goed na te leven. Zo voorkom je niet alleen boetes, maar draag je ook bij aan een betere luchtkwaliteit en een gezondere stad voor iedereen.

Zijn er uitzonderingen op de regels?

Ja, er zijn enkele uitzonderingen op de regels van de Lage-Emissie-zone in Antwerpen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Voertuigen met een buitenlands kenteken die niet in België zijn ingeschreven, moeten zich registreren voordat ze de zone binnenrijden. Als ze niet aan de vereisten voldoen, kunnen ze een boete krijgen.
 • Voertuigen met een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart mogen de zone wel inrijden, zelfs als ze niet aan de emissienormen voldoen.
 • Voertuigen van hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, mogen de zone ook inrijden.
 • Voertuigen die worden gebruikt voor openbare diensten, zoals vuilniswagens en straatvegers, zijn ook vrijgesteld van de regels.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze uitzonderingen alleen gelden voor bepaalde voertuigen en situaties. Als u niet zeker weet of uw voertuig aan de vereisten voldoet of als u denkt dat u in aanmerking komt voor een uitzondering, raadpleeg dan de officiële website van de Lage-Emissie-zone in Antwerpen voor meer informatie.

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

Als uw voertuig niet voldoet aan de toegangsregels van de Lage-Emissie-zone in Antwerpen, kunt u in aanmerking komen voor een ontheffing. Hier zijn enkele stappen die u moet volgen om een ​​ontheffing aan te vragen:

 1. Controleer of uw voertuig in aanmerking komt voor een ontheffing. U kunt de lijst met voertuigen bekijken die in aanmerking komen voor een ontheffing op de website van de stad Antwerpen.
 2. Ga naar de website van de stad Antwerpen en vul het online aanvraagformulier in. Zorg ervoor dat u alle vereiste informatie verstrekt en de juiste documenten bijvoegt.
 3. Wacht op de goedkeuring van uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een ontheffing waarmee u de Lage-Emissie-zone kunt betreden.

Het is belangrijk op te merken dat ontheffingen alleen worden verleend in specifieke gevallen, zoals voor mensen met een handicap of voor voertuigen die nodig zijn voor professionele doeleinden. Als uw aanvraag wordt afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de stad Antwerpen.

Als u van plan bent om regelmatig de Lage-Emissie-zone te betreden, kunt u ook overwegen om een ​​voertuig aan te schaffen dat voldoet aan de toegangsregels. Dit kan u helpen om onnodige kosten en moeite te vermijden bij het aanvragen van ontheffingen.

Conclusie

De Lage-Emissie-zone in Antwerpen is een maatregel die bedoeld is om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Het is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. De zone omvat het centrum van Antwerpen en Linkeroever.

Het doel van de Lage-Emissie-zone is om de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen te verminderen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit heeft voordelen voor de gezondheid van de inwoners van Antwerpen en voor het milieu. Het is belangrijk om te weten of uw voertuig voldoet aan de toelatingsvoorwaarden om een boete te voorkomen.

Als u een voertuig heeft dat niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, dan kunt u overwegen om een nieuwere, schonere auto aan te schaffen of gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto.

Het is belangrijk om te blijven letten op de ontwikkelingen rondom de Lage-Emissie-zone in Antwerpen. Mogelijk worden de toelatingsvoorwaarden in de toekomst aangepast of uitgebreid. Door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen kunt u ervoor zorgen dat u altijd aan de regels voldoet en geen boete krijgt.